Algemene Ledenvergadering 28 mei 20.00 uur

Het afgelopen twee jaar is er binnen onze vereniging op bestuurlijk niveau veel onrust geweest. Het onverwachts vertrek van bestuursvoorzitter Henry van Vlerken en van vier bestuursleden heeft het voor de overgebleven bestuursleden niet gemakkelijk gemaakt. Het heeft er wel toe geleid ons te bezinnen op de huidige bestuursstructuur en een bestuursvernieuwing voor te stellen.

In de ALV van 28 mei wordt deze vernieuwing aan de leden voorgelegd, tevens zullen de beoogde personen voor de diverse functies worden voorgesteld. Het huidige bestuur treedt voltallig af en is op een persoon na niet beschikbaar voor het nieuwe bestuur.

RKSV Nuenen is een voetbalclub met bijna 1500 leden. Meer dan 1000 hiervan zijn spelend lid, zowel op prestatief als recreatief niveau. De nieuw in te zetten bestuurskoers is een koers die alleen kan slagen als deze gedragen wordt door alle leden binnen de vereniging. Het is dan ook belangrijk om hier samen over te beslissen. Je wordt dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om op deze vergadering aanwezig te zijn en je uit te spreken of de vereniging hiermee, gedragen door de meerderheid van de leden, verder kan gaan. Bij goedkeuring door de leden wordt de nieuwe structuur direct van kracht.

Naast de vraag met de bestuursvernieuwing in te stemmen, word je tijdens deze vergadering ook op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen met betrekking tot de exploitatiebegroting voor het seizoen 2018-2019 en de contributieverhoging die hiermee samenhangt..

Kom 28 mei naar deze ALV en laat horen waar je voor staat! Geloof in de toekomst van onze club kan alleen als we hier samen over beslissen.

Het bestuur RKSV Nuenen

 

Agenda ALV 28-05-2018

Conceptnotulen ALV 13-11-2017

 

 

RKSV Nuenen
Sportpark Oude Landen
Pastoorsmast 14
5673 TD Nuenen

Postadres:
RKSV Nuenen
Postbus 199
5670 AD Nuenen

Telefoon: 040-2833254
040-2833944
KNVB Nummer:
BB-JG-55E