Belangrijk contributieverhoging per 01-07-2018

Contributieverhoging per 1 juli 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 mei 2018 is de begroting voor 2018–2019 aangeboden en toegelicht. Deze begroting toonde een negatief saldo van 58K Eur. Voor (gedeeltelijke) dekking daarvan is aan de ALV een contributieverhoging voorgesteld. De inhoud daarvan grijpt terug op een besluit van de ALV van mei 2014 de contributie in 4 stappen te verhogen. Van de destijds afgesproken stappen zijn er tot op heden  twee gerealiseerd namelijk in 2014 en 2016. Met het voorstel voor de huidige contributieverhoging wordt het ALV besluit van mei 2014 afgerond en wordt bekrachtigd door de ALV in mei 2018.

De in 2014 door de ALV aangenomen contributieverhoging met € 40,- voor jeugdspelers en € 80,- voor senioren was toen, en is nog steeds, noodzakelijk om het negatieve gat in de begroting dat ontstaan is door het wegvallen van de subsidie die door de gemeente Nuenen in het verleden aan ons werd verstrekt, gedeeltelijk op te vullen.

Per 1 juli 2018 zijn de nieuwe contributiebedragen:

  • Contributie selectie senioren                 € 265.-
  • Contributie niet selectie senioren          € 245.-
  • Contributie selectie jeugd                      € 185.-
  • Contributie niet selectie jeugd               € 175.-

 

De overige bedragen blijven gelijk.

RKSV Nuenen
Sportpark Oude Landen
Pastoorsmast 14
5673 TD Nuenen

Postadres:
RKSV Nuenen
Postbus 199
5670 AD Nuenen

Telefoon: 040-2833254
040-2833944
KNVB Nummer:
BB-JG-55E