Sparen in de spaarkas

Het doel van het sparen in de spaarkas is om met de carnaval een leuk bedrag te hebben gespaard om daarmee te doen waaraan je het zelf wilt besteden. Natuurlijk is sparen ook een binding met de club.

Voor leden is er de mogelijkheid te kunnen sparen. De spaarperiode loopt ieder jaar, beginnende na de carnaval tot voor de carnaval van het jaar daarop. In het spaarjaar is de mogelijkheid om iedere week te sparen echter alleen als de kantine open is. Vanzelfsprekend wordt er niet gespaard met de winterstop en het zomerreces. Je wordt daarover geïnformeerd middels een vermelding bij de spaarkas.

Wil je meedoen met het sparen, dan zijn daar ook enige verplichtingen aan verbonden.

Verwacht wordt, dat je iedere week spaart. Per keer wordt een boete in rekening gebracht als je niet spaart.

Het gespaarde bedrag, per keer, moet minimaal € 2,00 bedragen.

De spaarkas heeft 100 vakjes beschikbaar om te sparen. Ieder jaar is er wel een verloop, zoals ook nu, m.a.w. zijn er een aantal vakjes vrijgevallen.

Heb je belangstelling om mee te doen met sparen, laat het ons (de spaarkascommissie) dan weten. Je krijgt een nummer toegewezen en na het in ontvangst nemen van het spaarreglement kun je iedere week sparen.

De boetepot wordt aangewend tot de aankoop van consumptiemunten van de RKSV-Nuenen.

Alleen vrijdag voor de carnaval, met het Groenwittersbal, wordt het gespaarde bedrag en het aandeel vanuit de boetepot en rente uitgekeerd of liever gezegd middels een enveloppe overhandigd en daarvoor moet je wel naar de kantine komen.

Wil je meer weten of jezelf aanmelden, de spaarkascommissie is iedere donderdagavond  in de kantine vanaf 19:30 uur.

De spaarkascommissie bestaat uit de volgende leden:

Mario van Rooij,         06.22488021

Ludo van de Berg,      06.53445541

Ted Warmerdam,       06.29074671

De spaarkascommissie.

 

 

 

RKSV Nuenen
Sportpark Oude Landen
Pastoorsmast 14
5673 TD Nuenen

Postadres:
RKSV Nuenen
Postbus 199
5670 AD Nuenen

Telefoon: 040-2833254
040-2833944
KNVB Nummer:
BB-JG-55E