Start training Stichting Special Talents

Stichting Special Talents start weer met nieuwe serie trainingen bij RKSV Nuenen

Vanaf woensdag 13 september gaat er bij RKSV Nuenen weer een nieuwe serie trainingen van start voor kinderen die moeilijk aansluiting kunnen vinden bij een voetbalvereniging en zich ook niet thuis voelen in het G-voetbal. Trainingen vinden plaats op woensdagmiddag van 15.00 tot 16.15 uur en worden verzorgd door Stichting Special Talents. Deze stichting verzorgt al enkele jaren voetbaltrainingen en andere activiteiten voor kinderen die behoefte hebben aan specifieke ondersteuning. Stichting Special Talents wil alle kinderen de kans bieden om lekker te sporten, in dit geval voetballen, in een veilige omgeving en op eigen niveau. Het motto is‘gewoon lekker voetballen’ en het uiteindelijke doel is om kinderen zodanig te helpen ontwikkelen dat zij, indien gewenst, kunnen doorstromen naar het reguliere voetbal.

Stichting Special Talents biedt verder ook persoonlijke begeleiding aan kinderen, al dan niet in combinatie met de voetbaltrainingen en andere activiteiten. Deze begeleiding kan plaatsvinden in de thuissituatie, op school of elke anderelocatie en gaat uit van een plan van aanpak dat volledig is afgestemd op de unieke, persoonlijke situatie.

Meer informatie over aanmelden, werkwijze, activiteiten en begeleiding is terug te vinden op de website van Stichting Special Talents: www.specialtalents.nl. Voor een nadere toelichting kan contact worden opgenomen met Arno Meulendijks via e-mail: arno@specialtalents.nl. of kunt u telefonisch contact opnemen met A. den Otter Tel: 06-47374167

RKSV Nuenen
Sportpark Oude Landen
Pastoorsmast 14
5673 TD Nuenen

Postadres:
RKSV Nuenen
Postbus 199
5670 AD Nuenen

Telefoon: 040-2833254
040-2833944
KNVB Nummer:
BB-JG-55E