Wedstrijdbureau: Update & Oproep t.b.v. Beheer

Met spoed gevraagd: Accommodatie beheerders voor de woensdagavond

Beste leden, ouders, vrijwilligers,

We hebben een grote vereniging met veel leden die graag willen trainen en wedstrijden spelen. Om dit allemaal mogelijk te maken en in stand te houden,zijn veel vrijwilligers nodig.We beschikken weliswaar over veel vrijwilligers om het spelletje te kunnen spelen en begeleiden,er zijn echter ook veel mensen nodig die het facilitaire deel (o.a. Beheer) voor hun rekening nemen.

Zoals menigeen wellicht gemerkt heeft,is de bezetting van Beheer tijdens trainingsvonden en wedstrijddagen gedurende het afgelopen seizoen zeer krap geweest. Met het nodige kunst- en vliegwerk en op basis van een beperkt aantal vrijwilligers hebben we de bezetting overeind kunnen houden. Dit is echter in continuïteit niet vol te houden.

Gedurende het seizoen 2017-2018 kunnen we gelukkig weer rekenen op de belangrijke steun/bijdrage van Jan van de Heuvel, Eduard van de Lockant en Patrick Sanders.
Alle dagen, behalve de woensdag, zijn qua bezetting in beginsel nu gedekt.De vereniging heeft dus m.i.v. woensdag 30 augustus a.s. een urgent bezettingsprobleem.

Het wedstrijdbureau wil de bezetting van Beheer op woensdag graag gaan invullen met een grote(re) groep vrijwilligers, bij voorkeur een man of 10. Vele handen maken licht werk!!

Het idee is dat we deze trainingsavond opknippen:
Er is iemand die de accommodatie opent (17:30-19:00), er is iemand die de tussenuren waarneemt (19:00-21:00) en er is iemand die de accommodatie sluit (21:00-22:30).Op deze manier proberen we een groep accommodatie beheerders samen te stellen, waarbinnen deze elkaar soepel kunnen op- en vervangen.
De werkzaamheden in een notendop:
– openen van sportpark en accommodatie (poort, gebouw, veldverlichting etc)
– ordentelijk laten verlopen van de trainingsavond (kleedkamers, materialen, evt incidenten)
– sluiten van sportpark en accommodatie

Wie wil de vereniging hiermee helpen, en stelt zich tenminste voor een deel van de woensdagavond beschikbaar?
Jouw bijdrage zal zeer worden gewaardeerd.

Indien we onverhoopt de bezetting niet rond krijgen, dan kan de openstelling van het sportpark (op woensdag) helaas niet worden gewaarborgd. We zijn ons ervan bewust dat een eventuele sluiting van het sportpark op woensdag een draconische maatregel is,aan de andere kant hopen we dat onze leden/ouders hierdoor beseffen dat de situatie zeer urgent is.

Heb je belangstelling dan wel vragen/opmerkingen, neem contact op met Joost Heijnen.

We horen graag!!

Namens Wedstrijdbureau,
Joost Heijnen
whatsapp: 0619267827
email: jtjoost.heijnen@yahoo.com

RKSV Nuenen
Sportpark Oude Landen
Pastoorsmast 14
5673 TD Nuenen

Postadres:
RKSV Nuenen
Postbus 199
5670 AD Nuenen

Telefoon: 040-2833254
040-2833944
KNVB Nummer:
BB-JG-55E