• Algemene Leden Vergadering RKSV Nuenen:

  maandag 3 juni 2024
  kantine op Sportpark Oude Landen.
  opening 20.00 uur
  sluiting 22.00 uur

  De agenda voor deze Algemene Ledenvergadering volgt nog.

  Alle leden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, vanaf 16 jaar heeft ieder lid stemrecht. Ook ouders zijn natuurlijk van harte welkom om  deze vergadering bij te wonen.

  Kun je niet aanwezig zijn maar wil jij je stem niet verloren laten gaan. Machtig dan een stemgerechtigd lid van zestien jaar of ouder schriftelijk door een volmacht.

  Een daartoe gemachtigd lid kan, naast zijn eigen stem, dan maximaal namens één stemgerechtigd lid, als gevolmachtigde voor een stemgerechtigd lid stemmen.

  De volmacht, met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, moet voor aanvang van de vergadering  aan de secretaris van de vergadering worden overhandigd.

  De stukken voor deze Algemene Ledenvergadering zijn

  vanaf 14 dagen voor de vergaderdatum beschikbaar

  en zijn bij de secretaris op te vragen (secretaris@rksvnuenen.nl).

   

  Voor een goed verloop van de vergadering en het kunnen geven van antwoorden verzoeken wij u de vragen uiterlijk 31 mei 2024 schriftelijk in te dienen bij de secretaris (secretaris@rksvnuenen.nl ).

  Vragen die tijdens de vergadering gesteld worden zullen zo spoedig mogelijk na de vergadering beantwoord worden.

  Bestuur RKSV Nuenen.

  Denk mee en stem mee over onze mooie club 
  Hou maandag 3 juni 2024 vrij in uw agenda