• Algemene Leden Vergadering RKSV Nuenen:
  Maandag 8 november 2021
  Kantine op Sportpark Oude Landen.
  Opening 20.00 uur
  Sluiting 22.00 uur

  De agenda voor deze Algemene Ledenvergadering volgt nog.

  Alle leden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, vanaf 16 jaar heeft ieder lid stemrecht. Ook ouders zijn natuurlijk van harte welkom om  deze vergadering bij te wonen.

  Kun je niet aanwezig zijn maar wil jij je stem niet verloren laten gaan. Machtig dan een stemgerechtigd lid van zestien jaar of ouder schriftelijk door een volmacht.
  Een daartoe gemachtigd lid kan, naast zijn eigen stem, dan maximaal namens één stemgerechtigd lid, als gevolmachtigde voor een stemgerechtigd lid stemmen.
  De volmacht, met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, moet voor aanvang van de vergadering  aan de secretaris van de vergadering worden overhandigd.

  OP GROND VAN DE HUIDIGE CORONAMAATREGELEN ZIJN ER GEEN BEPERKINGEN M.B.T. HET AANTAL BEZOEKERS.

  LET OP      LET OP      LET OP     LET OP     LET OP

  WEL ZULLEN WE DE VERPLICHTE CORONACHECK UITVOEREN.
  VIA DE CORONA CHECK APP + IDENTITEISBEWIJS
  OF VIA EEN PAPIEREN BEWIJS + IDENTITEITSBEIJS
  OF VIA EEN BEWIJS VAN EEN NEGATIEVE TEST + IDENTITEITSBEWIJS
  KUN JE LATEN ZIEN DAT JE GEVACCINEERD OF GETEST BENT

  De stukken voor deze Algemene Ledenvergadering zijn
  vanaf 14 dagen voor de vergaderdatum beschikbaar
  en zijn bij de secretaris op te vragen secretaris@rksvnuenen.nl

  Voor een goed verloop van de vergadering en het kunnen geven van antwoorden verzoeken wij u de vragen uiterlijk 5 november 2021 schriftelijk in te dienen bij de secretaris secretaris@rksvnuenen.nl
  Vragen die tijdens de vergadering gesteld worden zullen zo spoedig mogelijk na de vergadering beantwoord worden.

  Bestuur RKSV Nuenen.

  Denk mee en stem mee over onze mooie club 
  Hou maandag 8 november 2021 vrij in uw agenda