• Algemene Leden Vergadering RKSV Nuenen op maandag 15 juni 2020 om 20.00 uur in de kantine op Sportpark Oude Landen.

  het aantal van 30 personen die de vergadering mag bijwonen, dit is op grond van de Coronaregels, reeds bereikt is. Deze personen hebben zich allen na de vermelding op de site c.q. de mail over de A.L.V. aangemeld en de lijst is op volgende (datum en tijdstip) samengesteld

  Vanaf 16 jaar heeft ieder lid stemrecht. 

  Kun je niet aanwezig zijn maar wil jij je stem niet verloren laten gaan. Machtig dan een stemgerechtigd lid van zestien jaar of ouder schriftelijk door een volmacht.
  Een daartoe gemachtigd lid kan, naast zijn eigen stem, dan maximaal namens één stemgerechtigd lid, als gevolmachtigde voor een stemgerechtigd lid stemmen.
  De volmacht, met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, moet voor aanvang van de vergadering  aan de secretaris van de vergadering worden overhandigd. 

   

  DOOR DE CORONAMAATREGELEN IS AANTAL TOEGESTANE AANWEZIGEN, NAAST HET BESTUUR, BEPERKT TOT 24.

  Er kan NIET meer worden ingeschreven, het maximum aantal is bereikt.

   

  De stukken voor deze Algemene Ledenvergadering zijn vanaf 14 dagen voor de vergaderdatum beschikbaar
  en zijn bij de secretaris op te vragen (secretaris@rksvnuenen.nl).

   

  Bestuur RKSV Nuenen.

   

   

 • Klik op onderstaande knop om de agenda in te zien

  Agenda ALV 15-6