• Algemene Leden Vergadering RKSV Nuenen op maandag 16 november 2020 om 20.00 uur in de kantine op Sportpark Oude Landen.

  Alle leden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, vanaf 16 jaar heeft ieder lid stemrecht. Ook ouders zijn natuurlijk van harte welkom om  deze vergadering bij te wonen. 

  Kun je niet aanwezig zijn maar wil jij je stem niet verloren laten gaan. Machtig dan een stemgerechtigd lid van zestien jaar of ouder schriftelijk door een volmacht.
  Een daartoe gemachtigd lid kan, naast zijn eigen stem, dan maximaal namens één stemgerechtigd lid, als gevolmachtigde voor een stemgerechtigd lid stemmen.
  De volmacht, met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, moet voor aanvang van de vergadering  aan de secretaris van de vergadering worden overhandigd.

  DOOR DE CORONAMAATREGELEN IS AANTAL TOEGESTANE AANWEZIGEN, NAAST HET BESTUUR, BEPERKT TOT 24.

  MELD JE AAN DAAROM AAN VIA ONDERSTAAND FORMULIER.
  LET OP      LET OP      LET OP     LET OP     LET OP
  ALS HET AANTAL VAN
  24 BEREIKT IS KAN ER GEEN AANMELDING MEER PLAATS VINDEN

  De stukken voor deze Algemene Ledenvergadering zijn vanaf 14 dagen voor de vergaderdatum beschikbaar. en zijn bij de secretaris op te vragen (secretaris@rksvnuenen.nl).

  Denk mee en stem mee over onze mooie club 
  Hou maandag 16 november 2020 vrij in uw agenda

  Bestuur RKSV Nuenen.

 • Klik op onderstaande knop om de agenda in te zien

  Agenda ALV 16-11

 • Inschrijven Algemene Leden Vergadering 16-11-2020