• Beste leden en ouders,

  Dit is de 6e update van het bestuur.

  Het seizoen 2023-2024 is inmiddels ten einde, en onze honderden (!) vrijwilligers genieten van een welverdiende zomerstop.

  Op de achtergrond zijn de voorbereidingen t.b.v. het nieuwe seizoen alweer in volle gang.

  Vooral onze groen- en onderhoudsploeg werkt stug door om de accommodatie en de velden weer tip top in orde te maken.

  Het is tijd voor een terugblik en een vooruitblik.

  Terugblik:

  1. In sportieve zin hebben we uitstekend gepresteerd: Het 1e mannenteam is als 5e geëindigd in de 4e divisie C met een record aantal punten; Het 1e vrouwenteam heeft op een haar na het kampioenschap gemist in de hoofdklasse; Het O23-1  team is 2x kampioen geworden en gepromoveerd naar de 1e divisie; Het 2e vrouwenteam heeft de nacompetitie gehaald in de 1e klasse; Daarnaast hebben vele teams een kampioenschap mogen vieren (bijvoorbeeld het 8e mannenteam: voor het eerst!). Gefeliciteerd iedereen!!!
  2. In financiële zin hebben we uitstekend gepresteerd: De exploitatie 2023-2024 is positief/sluitend o.a. door een strikter contributie-inningsproces, een verbeterde financiële cyclus (begroting, monitoring, bijsturing: in overleg met de kascommissie) en kostenbesparingen
  3. Het merendeel van onze initiële doelstellingen is behaald: Introductie van een Vertrouwenscontactpersoon/Financieel contactpersoon, vervanging van alle VOG’s (!), reparatie van voetbalvoorwaarden (kleding, ballen, materialen: vooral de ballentrolleys zijn een succes gebleken), vervanging van het kantinemeubilair, en realisatie van een rookvrij sportpark
  4. Daarnaast hebben we gedurende het seizoen ook op andere prioriteiten moeten acteren: er is een nieuwe Technische Commissie benoemd die zeer goed werk heeft verricht, en richting het nieuwe seizoen verder bouwt aan een solide jeugdopleiding met een focus op Nuenense jeugd en ‘doe even normaal’. Er is een wachtlijst geïntroduceerd om ledeninstroom van buiten Nuenen beter te reguleren (dit is nodig vanwege het groeiende ledenaantal; momenteel rond de 1400). Er is binnen de  Stichting Vrienden RKSV Nuenen (sponsorcommissie) een nieuw bestuur geformeerd. Vanwege legionella is de gehele waterinstallatie vernieuwd. Vanwege verduurzaming is de gehele bovenverdieping van ons clubgebouw voorzien van LED verlichting. De samenwerking/huurovereenkomst met Sport BSO is recentelijk verlengd
  5. Verder zijn nog drie grote dossiers opgepakt: het nieuwe kledingmodel in samenwerking met Craft/Sportsdepartment, het nieuwe AZC dichtbij ons sportpark en ‘de hoge temperatuur’ op en aan de velden. Let op: over het nieuwe kledingmodel en het AZC worden de leden op zeer korte termijn separaat nog geïnformeerd
  6. Het hoge aantal incidenten en tuchtzaken vooral in de 1e helft van het seizoen resulteerde in een sanctie van de KNVB, waardoor de vereniging een plan van aanpak moest schrijven m.b.t. de waarborging van een veiliger/respectvoller sportklimaat. Inmiddels heeft KNVB besloten dat we van het strafbankje af mogen vanwege het uitblijven van incidenten en de (reeds) genomen maatregelen/initiatieven. Dit is goed nieuws maar het mag duidelijk zijn dat we dit onderwerp niet loslaten: We zijn een nette vereniging en daar doen we geen enkele concessie aan, ook niet als dat (helaas) gepaard moet gaan met harde handhaving. Spelers, ouders en staf kunnen hieraan in positieve zin gaan bijdragen, en we zullen dat uiterst respectvol gaan vragen en uitdragen in de komende seizoenen. We willen de KNVB overigens bedanken voor de constructieve opstelling en samenwerking in deze
  7. Per saldo hebben wij natuurlijk een meer dan gave vereniging! De vrijwilligersactiviteiten waren drukbezocht (BBQ en borrel/frietkar, EHBO cursus) en er waren dit seizoen weer vele activiteiten die onze vereniging een echte vereniging maken: De jeugdtoernooien eerder deze maand waren een doorslaand succes (in combinatie met enige parkeerchaos: wij hebben inmiddels excuses aangeboden aan alle betrokken partijen), en zoals altijd waren de jaarlijkse kampioenenhuldiging en de Pascall Deen Penalty Wissel Trofee topevents. Het O10-O11 kamp was ook dit jaar buitengewoon succesvol en heeft weer vele jeugdherinneringen opgeleverd. Alle vrijwilligers die hierbij betrokken waren: Super bedankt!!!
  8. In de ALV eerder deze maand hebben wij diverse leden tot lid van verdienste of erelid benoemd. Dik verdiend! Ook heeft de ALV Marie-Louise Raats formeel tot bestuurslid benoemd, waardoor het hoofdbestuur weer compleet is. Marie-Louise is al jaren betrokken bij de club (ook als voetbalouder van drie van haar vier kinderen) en we zijn heel blij dat Marie-Louise haar kennis en kunde wil gaan inzetten om onze vereniging nog meer een echte vereniging te laten zijn (focus: vrijwilligersbeleid, ledenbinding, communicatie, veilig sportklimaat). Welkom Marie-Louise en heel veel succes!!

  Vooruitblik:

  1. Temperatuur op- en aan de velden: Wij willen hierop doorpakken o.a. d.m.v. gerichte initiatieven richting spelers, ouders en staf. We hebben onze denkpet al opgezet (onder voorbehoud: uitleg/instructie bij aanvang van het seizoen, meer begeleiding/stewards aan de velden, scheidsrechterwerving en -cursussen, aandacht voor pedagogie binnen teams/staf, communicatie/handhaving). We hebben hiervoor natuurlijk wel alle hulp en steun nodig vanuit de leden/ouders. Nadere info volgt!
  2. Project ledenbinding/vrijwilligersbeleid: Er is een werkgroep in het leven geroepen om de ledenbinding en de vrijwilligerscapaciteit binnen onze vereniging te verhogen en te verbeteren. De 1e stap is al gezet met de benoeming van een vrijwlligerscoördinator en het kaderen van de ambitie (m.a.w. wat willen we precies bereiken en hoe gaan we dit bereiken). We zullen de vrijwilligerscoördinator en de werkgroep op een passend moment aan jullie voorstellen! 
  3. LED verlichting op de accommodatie: In het volgende kalenderjaar zullen alle lichtmasten worden voorzien van LED verlichting. Duurzaam en besparend!
  4. Beheer/onderhoud/sportparkdienst: De capaciteit is zeer krap en we zijn dringend op zoek naar versterking/uitbreiding!
  5. Wedstrijdschema (vooral op zaterdag): De wedstrijdindeling door KNVB is zodanig onevenwichtig dat we de ene zaterdag uit onze voegen barsten, en de andere zaterdag halflege velden hebben: dit is niet goed voor de vrijwilligersinzet en ook niet goed voor de kantine. We zullen hierover evt. samen met andere verenigingen die met hetzelfde probleem kampen in overleg treden met de KNVB
  6. Wildvoetbal/hangjeugd: Dit onderwerp baart ons zorgen. We realiseren ons dat jeugd(leden) buiten de openingstijden van de accommodatie komen voetballen. Maar voetballen wordt steeds vaker hangen en e.e.a. resulteert in vervelend gedrag en vernielingen. Het is al een paar keer voorgekomen dat wildvoetballers niet willen wijken voor de trainingen van RKSV Nuenen teams en dat hangjeugd zich zodanig ‘dreigend’ gedraagt dat onze vrijwilliger zich onveilig voelen. Ook hier gaan we de denkpet opzetten om dit proactief en de-escalerend aan te pakken. Het is wel van groot belang dat we dit uiteindelijk samen met alle leden/ouders doen: Het is onze club en er zijn grenzen
  7. Veiligheid: Gegeven diverse veiligheidsonderwerpen (hangjeugd, AZC, formele veiligheidsvereisten rondom de wedstrijden van onze vaandelteams) zijn wij van plan om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Wij hebben goede hoop dat we deze veiligheidscoördinator op korte termijn aan jullie kunnen voorstellen
  8. Beleidsplan: Ons bestaande beleidsplan loopt tot en met 2024. Herijking is dus benodigd. We gaan dit in het nieuwe seizoen oppakken met inachtneming van de actuele stand van zaken en een goede brainstorm over huidige en toekomstige ontwikkelingen

  We realiseren ons dat dit een lange update betreft, maar we vinden het belangrijk dat de leden/ouders weten wat er speelt, wat we doen en vooral waarom we het doen.

  Heb je tijd en zin om mee te helpen om ons cluppie nog beter en leuker te maken? Laat het ons weten, je bent van harte welkom in de RKSV Nuenen community!

  Voor nu:

  Bedankt voor jullie aandacht en we wensen iedereen een fantastische (en droge) zomer toe!

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur RKSV Nuenen

  Peter van Hout
  Jo Laeven
  Marie-Louise Raats
  Joost Heijnen