• Geachte spelende leden RKSV Nuenen,

  Volgende week vindt de contributie-inning plaats over het 1e deel van het huidige seizoen 2023/2024.
  De contributie zal worden afgeschreven via een automatische incasso rond 25 September 2023.

  Een klein deel van de leden welke geen gebruik maken van een automatische incasso, ontvangt een factuur met het verzoek de contributie over te maken.

  Leden welke gebruik maken van Stichting Leergeld worden verzocht de factuur voor de contributie zelf in te dienen bij Stichting Leergeld.

  De contributie tarieven zijn zichtbaar op onze website via https://www.rksvnuenen.nl/infoleden.

  Bestuur RKSV Nuenen