• Vanaf komend weekend zal de contributie inning plaatsvinden voor het 1e halfjaar van het seizoen 2022-2023.
    Voor het overgrote deel zal de contributie via automatische incasso worden afgeschreven. Leden die betalen per acceptgiro zullen een factuur per mail ontvangen. Aan hen verzoeken wij de contributie binnen de gestelde termijnen over te maken.

    Mocht je vragen hebben over de contributie, stuur een mail naar ledenadministratie@rksvnuenen.nl

    Bestuur RKSV Nuenen