• Beste iedereen,

  Op dinsdag jl heeft het kabinet een extra verzwaring aangekondigd van twee weken bovenop de al bestaande Corona-maatregelen.

  Dit betekent voor RKSV Nuenen tot nader order het volgende:

  Door de week

  - Jeugdteams t/m JO19 kunnen onveranderd trainen
  - Jeugdteams worden geacht maximaal 15 min van te voren aanwezig te zijn
  - Voor bepaalde jeugdteams wordt het trainingstijdstip aangepast, de betreffende teams worden geïnformeerd
  - Er zijn met ingang van 4 november 22.00 uur geen trainingen voor seniorenteams gedurende twee weken.

  Weekend

  - Sport & Spel kan onveranderd trainen (maximaal 1 ouder per kind is toegestaan)
  - Op zaterdag kunnen tussen 9.00 en 13.00 onderlinge jeugdwedstrijden worden gespeeld
  - Wedstrijdverzoeken hiertoe kunnen uiterlijk 3 dagen van tevoren worden ingediend bij de wedstrijdsecretaris ivm de
    wedstrijdplanning: wedstrijdsecretariaat@rksvnuenen.nl
  - Ook verzoeken mbt bijvoorbeeld trainingen dan wel mini-toernooien op zaterdag moeten worden ingediend bij de wedstrijdsecretaris
  - Ideeën en initiatieven hiertoe zijn overigens zeer welkom!!!

  Overig

  - Voor de goede orde: wildvoetbal is niet toegestaan (er is sprake van boacontrole en evt boetes)
  - Medische verzorging: Voor blessures blijft het mogelijk de fysio van Topsupport, Pim van Duin telefonisch te consulteren. 

  Bovenstaande maatregelen worden zoals gewoonlijk op weekbasis geëvalueerd en waar nodig en mogelijk aangepast.

  Laten we hopen dat na twee weken ook onze seniorenteams weer binnen de beperkingen kunnen gaan trainen.

  Stay safe & healthy!!!

  Bestuur RKSV Nuenen