• Sinds zondag 31 Mei as zijn de natuurgrasvelden 3, 5, en 6 alsmede de keepershoek buiten gebruik gesteld .

    In de eerste week van Juni wordt gestart met het groot onderhoud van deze velden om ze klaar te maken en in goede conditie te brengen voor het seizoen 2021 - 2022. 

    Afhankelijk van de weersgesteldheid is de verwachting dat de velden in de loop van Augustus weer in gebruik komen. In de tussenliggende periode mogen de velden                                                 niet betreden worden. We verzoeken iedereen zich hier aan te houden.

     

    Wedstrijdburo & Beheer