• Sinds zondag 31 Mei as zijn de natuurgrasvelden 3, 5, en 6 alsmede de keepershoek buiten gebruik gesteld .

    Het groot onderhoud van deze velden om ze klaar te maken en in goede conditie te brengen voor het seizoen 2021 - 2022 heeft plaatsgevonden. De velden zijn ingezaaid en moeten nu rust hebben. 

    Afhankelijk van de weersgesteldheid is de verwachting dat de velden in de loop van Augustus weer in gebruik komen. In de tussenliggende periode mogen de velden niet betreden worden. We verzoeken iedereen zich hier aan te houden.

     

    Wedstrijdburo & Beheer