• Beste leden, vrijwilligers en ouders,

  Zoals jullie misschien weten, heeft het Bestuur van RKSV Nuenen in november 2022 besloten voltallig terug te treden, om zodoende de weg vrij te maken voor een nieuw Bestuur.

  De reden van terugtreden was gelegen in de onderlinge samenwerking, die naar de mening van het Bestuur niet meer optimaal was.

  In de afgelopen maanden is hard gewerkt om een nieuw Bestuur te formeren.

  We zijn daarom heel blij jullie te kunnen informeren dat RKSV Nuenen vanaf 1 februari as een nieuw Bestuur heeft.

  Het nieuwe Bestuur:

  - Jo Laeven Penningmeester
  - Peter van Hout Secretaris
  - Danielle van Stratum Vicevoorzitter
  - Joost Heijnen Voorzitter

  Het nieuwe Bestuur zal in belangrijke mate gesteund worden door 4 kerndomeinen:

  - Kantine (Ruud Sanders)
  - Sponsoring (Antonie Fransen)
  - Accommodatie (Ruud Prast)
  - Voetbal (Joep van Kasteren)

  Het nieuwe Bestuur gaat zoals gezegd op 1 februari officieus van start. Het is de bedoeling dat e.e.a. spoedig geformaliseerd wordt via een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierover zal separaat nog communicatie plaatsvinden.

  We zijn het huidige (demissionaire) Bestuur zeer erkentelijk voor alle inspanningen in de afgelopen jaren. Er is zeer hard gewerkt om de vereniging naar behoren te laten draaien en beleid te maken voor de toekomst.

  We zijn daarom heel blij dat Theo Hermens (hoofd TC), Leslie de Hondt (vertrouwenspersoon) en Lawrence van Hevelingen (afronding sleuteldossiers) zich blijven inzetten voor onze mooie club.

  Dat is echt gaaf. Dank jullie wel Lawrence, Leslie en Theo!!

  Na de ALV zal het nieuwe Bestuur zich nog nader aan de leden voorstellen.

  Laten we er met z’n allen iets moois van maken!!!

  Hartelijke sportgroet,

  Jo Laeven
  Peter van Hout
  Danielle van Stratum
  Joost Heijnen