• Even voorstellen…

  Sinds 28 februari jl. heeft RKSV Nuenen een nieuw bestuur!

  Peter, Jo en Joost hebben al ruime bestuurservaring binnen de RKSV. Danielle is onze frisse wind: Een betrokken voetbalouder die graag een extra steentje wil bijdragen. Top!!

  Hoe willen we het gaan doen?

  Het nieuwe bestuur wil graag zichtbaar en verbindend zijn. We zijn een grote vereniging maar dan is het wel belangrijk dat we met z’n allen in dezelfde richting bewegen.

  We willen graag daadkrachtig zijn en beleidsmatig besturen. Besluiten nemen maar die ook handhaven. Beleidsmatig besturen houdt in dat we het beleidsplan heel bewust als leidraad hanteren en vooral focus leggen op de grote lijnen in plaats van operationele details. Klik hier om het beleidsplan in te zien.

  Een bestuur kan pas beleidsmatig besturen als de operatie in goede handen is. En dat is bij RKSV Nuenen gelukkig het geval. We hebben honderden fantastische vrijwilligers die dagelijks met de vereniging in de weer zijn!

  We willen 4 belangrijke domeinen en de daarvoor verantwoordelijke personen echter specifiek benoemen:

  -          Kantine: Ruud Sanders
  -          Sponsoring: Antonie Fransen
  -          Accommodatie: Ruud Prast
  -          Voetbalzaken: Joep van Kasteren

  Het bestuur zal in nauwe samenwerking en samenhang met deze personen gaan opereren. Danielle is binnen het bestuur verantwoordelijk voor Kantine en Sponsoring. Joost is binnen het bestuur verantwoordelijk voor Accommodatie en Voetbalzaken.

  Wat willen we gaan doen?

  In algemene zin willen we rust maar ook frisheid en nieuw elan brengen. Noem het RKSV Nuenen 2.0. We zijn een mooie club waar heel veel zaken op bovengemiddelde wijze zijn geregeld, met heel veel dank aan het vorige bestuur overigens. Dat moeten we vasthouden! Maar we hebben ook te maken met knelpunten en uitdagingen. Daarmee gaan we op korte termijn aan de slag zodat we met ingang van volgend seizoen ‘goed staan’. Een knelpunt is bijvoorbeeld de omgang met kleding, ballen en materialen. Dit loopt momenteel niet lekker, met irritatie en onrust als gevolg. Even weer het fundament onder het voetballen in orde maken dus.

  Een ander knelpunt is de financiële exploitatie van de vereniging: Er is op korte termijn (bij)sturing nodig om ervoor te zorgen dat we niet in het rood terechtkomen.

  Het allergrootste knelpunt is echter het gebrek aan vrijwilligers. Er is een grote behoefte aan mensen die iets voor de club willen doen. Beheer, Communicatie, Onderhoud, Sponsoring, Kleding, Jeugdcommissie, Activiteiten, Vrijwilligersbeleid etc. Overal zijn handen nodig! En zonder handen kunnen we niets…

  Wij zijn ervan overtuigd dat leden graag iets voor de vereniging willen doen. We zijn er echter ook van overtuigd dat we als vereniging niet duidelijk of luid genoeg om hulp vragen. We komen hier zeker nog op terug bij de leden: Wat zou jij willen en kunnen betekenen voor de club? Uiteindelijk heeft de vereniging een enorme achterban, dus dit komt helemaal goed!!           

  We zijn een voetbalclub. Iedereen wil lekker voetballen en het gezellig hebben. Zo spannend is het allemaal niet. Dus laten we daar met z’n allen voor gaan zorgen.

  Het nieuwe bestuur heeft ontzettend veel zin om de komende 3 jaar voor de vereniging aan de slag te gaan. We zijn altijd aanspreekbaar en willen graag helpen. Dat betekent niet dat we alles meteen kunnen oplossen. Wat dat betreft willen we gaan ‘dieselen’. Mobiliseren en positief momentum creëren.    

  Tenslotte: Iedereen heel erg bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen, het wordt zeer gewaardeerd.

  Tot snel op het sportpark!

  Met vriendelijke groet,

  Peter van Hout
  Jo Laeven
  Danielle van Stratum
  Joost Heijnen

 • Van links naar rechts: Peter van Hout (secretraris) , Joost Heijnen (voorzitter) , Danielle van Stratum(vice voorzitter) en Jo Laeven (penningmeester).

 • Beleidsplan 2021-2024 RKSV Nuenen