• Tot op heden werd onze kleding geleverd door PSV. PSV heeft echter kort geleden een zeer lucratieve deal met PUMA gesloten. Hierdoor kan PSV ons niet meer beleveren. Door PSV is het aanbod gedaan om de verplichtingen t.a.v. de kleding die met RKSV Nuenen was overeengekomen, door 100% Football te laten overnemen. Hierover hebben diverse gesprekken met de Stichting Vrienden plaatsgevonden die tot een positief resultaat hebben geleid.
    Voor nadere informatie zie onderstaande link
    20200302 Samenwerking 100% Football

    Bestuur RKSV Nuenen
    Jo Laeven