• Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 31 Mei 2021 staat nu op de site.
    Via "over RKSV"en "Info Leden" en "Notulen ALV" staan deze notulen ter inzage.