• Hierbij publiceren wij de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 Juni 2022.

    Bestuur RKSV Nuenen

    Notulen ALV 13-6-2022