• De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2020 zijn beschikbaar.

    Klik op Notulen ALV 15-6-2020