• Beste leden en ouders,

  Hiermee ontvangen jullie de beloofde follow-up m.b.t. het nieuwe kledingmodel van RKSV Nuenen.

  Zoals eerder aangekondigd, heeft de vereniging m.i.v. het volgende seizoen in Craft een nieuwe kledingleverancier.

  De coördinatie van het gehele kledingproces komt in handen van Sportsdepartment/Ard Hunting. Ard is de komende jaren de kledingman en contactpersoon voor alle teams en leden van RKSV Nuenen. Ard functioneert (en ontzorgt) dus vooral vanuit de club.

  Het is belangrijk dat iedereen weet ‘Wat’ we gaan doen en ‘Waarom’.

  Daarnaast is ook de ‘Hoe’ zeer relevant: hoe (en wanneer) gaat de switch naar Craft precies plaatsvinden?

  In deze follow-up wordt vooral ingegaan op de ‘Wat’ en het ‘Waarom’ van het nieuwe kledingmodel.

  In een volgende communicatie wordt de ‘Hoe’ verder uitgelegd (ook omdat we de ‘Hoe’ op dit moment nog niet definitief bepaald hebben). 

  Waarom

  De reden om voor een ander kledingmerk te kiezen is simpelweg dat Adidas het specifieke RKSV Nuenen wedstrijdshirt niet meer aanbiedt/produceert. We hebben in Craft een merk/leverancier gevonden die hierin stabiliteit en maar ook flexibiliteit biedt.

  De reden om het kledingmodel te wijzigen en het kledingproces bij Ard te beleggen is een gebrek aan vrijwilligers(tijd). Het is elk jaar een enorme klus om de wedstrijdkleding eerst in te nemen en daarna weer te prepareren/uit te reiken t.b.v. het nieuwe seizoen. Daarnaast neemt het bestellen, op voorraad houden en de (tussentijdse) vervanging/distributie richting leden en teams heel veel tijd in beslag. Dit is met een groeiend ledenaantal van 1400 en de beperkte vrijwilligerskracht nauwelijks nog te hanteren.

  Ik kan het weten want ik heb in de aanloop naar het huidige seizoen mee mogen draaien in dit intensieve proces.

  Wat

  De fundamentele wijziging van ons kledingmodel is gelegen in het feit dat een groot deel van de leden/spelers het wedstrijdshirt individueel in eigendom zullen krijgen. De wedstrijdshirts vallen dus niet meer onder het beheer van de vereniging: het wedstrijdshirt wordt eigendom van de leden/spelers, die vervolgens individueel zorgdragen voor het shirt en evt. de vervanging daarvan.

  1. Bij aanvang van het nieuwe seizoen ontvangen de leden/spelers een gratis wedstrijdshirt van de vereniging. Na een periode van 4 jaar, en afhankelijk van een evt. contractverlenging met Craft, ontvangen de leden/spelers opnieuw een wedstrijdshirt in eigendom. De periode van 4 jaar is gelijk aan de huidige afschrijvingstermijn van een wedstrijdshirt onder beheer van de club.
  2. We beseffen dat jeugdspelers (indicatief t/m O17) vanwege de groei wellicht al binnen de termijn van 4 jaar een nieuw wedstrijdshirt zullen moeten aanschaffen. Hiervoor zal een aanpassing in de contributie plaatsvinden (nog nader te bepalen).
  3. Voor specifieke lichtingen zonder vaste keeper (indicatief O7 t/m O10) geldt dat de vereniging een keepershirt ter beschikking zal stellen (onder beheer van de club, gelijk aan bijvoorbeeld de ballentrolley).
  4. Het wedstrijdshirt zoals ontvangen van de club is te allen tijde zonder rugnummer en zonder shirtreclame. De reden hiervoor is dat alle wedstrijdshirts door de diverse lichtingen, teams en seizoenen heen gebruikt kunnen (blijven) worden.
  5. Dit model wordt van toepassing op de niet-selectieteams.
  6. De wedstrijdkleding van de (jeugd)selectieteams blijft vooralsnog in eigendom en beheer van de vereniging m.a.w. zoals het model nu is: uitreiking en inname door de club.
  7. Dit is per se niet om deze teams beter te faciliteren, maar dit heeft te maken met bestaande KNVB eisen m.b.t. rugnummers en benodigde uitshirts alsook hoofdsponsoroverwegingen. We beogen juist de overige teams beter te faciliteren via kledingman Ard.
  8. Sport & Spel: vooralsnog geen wijzigingen t.o.v. het huidige model (in beheer van de club).
  9. Ard zal de leden/spelers individueel en waar gewenst per team faciliteren via een nieuwe webshop (zoals nu ook het geval is) en vooral in het begin ook met distributie/verkoop op de vereniging zelf: wedstrijdshirts, broeken, kousen, trainingspakken/-shirts en aanverwante kleding (Craft is verplicht).

  10. Het sponsorbeleid is ongewijzigd, behalve dat shirtreclame op wedstrijdshirts die in eigendom ontvangen zijn van de club niet is toegestaan.

  11. Sponsoring/bedrukking van overige wedstrijdkleding is alleen toegestaan voor sponsors die lid zijn van de Stichting Vrienden van RKSV Nuenen (m.a.w. onze sponsorclub). Nogmaals dit is bestaand beleid en de handhaving hiervan is niets nieuws onder de zon.

  Vervolgstappen

  Uiterlijk binnen een maand zal verdere communicatie plaatsvinden over de Hoe.

  Naar verwachting zal de omkleding naar Craft plaatsvinden wanneer het spelersbestand en de teamindelingen voor het nieuwe seizoen definitief vaststaan. Dit impliceert dat de vereniging de bestaande Adidas sets nog 1x inneemt en wellicht uitreikt zoals gebruikelijk (nader te bepalen).

  De webshop wordt op dit moment gebouwd, het is de verwachting dat deze in mei live zal kunnen gaan. Op onze website zal een nieuwe kledingpagina worden aangemaakt waarop alle relevante informatie m.b.t. kleding terug te vinden is, inclusief een duidelijke link naar de webshop.

  We zijn als vereniging niet over 1 nacht ijs gegaan m.b.t. dit dossier, en we gaan onze uiterste best doen om e.e.a. vlekkeloos te laten verlopen. Mochten er echter zaken verkeerd gaan of niet meteen soepel verlopen, dan hopen wij op begrip hiervoor. Inclusief de professionele facilitering van Ard hebben wij echter veel vertrouwen in de komende exercitie.

  We begrijpen dat dit een forse (maar noodzakelijke) verandering betreft. Tegelijkertijd willen we benadrukken dat andere sportverenigingen een soortgelijk model al langer hanteren. Het streven is om een goede balans te creëren tussen goede ledenfacilitering, (eerlijke) kostenefficiëntie en de beperkte vrijwilligerskracht.

  Voor vragen kunnen jullie terecht bij ondergetekende, maar we zouden respectvol willen vragen even de ‘Hoe’ communicatie af te wachten.

  Met sportieve groet,

  Namens het bestuur:

  Joost Heijnen