• Beste sportvrienden, ouders/verzorgers, supporters en iedereen die RKSV Nuenen een warm hart toedraagt.

  Er ligt een heel vreemd jaar 2020 achter ons. We hebben allemaal ervaren hoe belangrijk iets vanzelfsprekends als gezondheid geworden is. Een virus heeft onze hele samenleving in zijn greep. Het belang van sport en bewegen is in deze tijd nog duidelijker geworden. Helaas zijn er door de genomen maatregelen, waarvan wij de noodzaak overigens volledig onderschrijven, forse beperkingen op onze sport. Voor Iedereen met een voetbalhart zijn dit zware tijden. De jeugd kan in ieder geval nog onbeperkt trainen en onderlinge oefenwedstrijden spelen, maar voor de senioren is er maar heel weinig mogelijk. Onze kantine is dicht en er mogen geen ouders, supporters en bezoekers aanwezig zijn op het sportpark. Daarom is het juist in deze moeilijke periode belangrijk om het verenigingsgevoel met elkaar vast te houden. De sterke band die Groenwitters met elkaar hebben uit zich elke week weer in het enthousiasme van trainers en spelers op het trainingsveld, de grote inzet van onze vrijwilligers maar ook uit het medeleven bij het overlijden van een van onze leden zoals kortgeleden nog bij het indrukwekkende afscheid van Charles van Engelen. Het is daarom ook heel spijtig dat onze traditionele nieuwjaarsreceptie, waarop we elkaar normaliter allemaal weer ontmoeten, dit jaar niet door kan gaan. De huldiging van onze jubilarissen zal op een later tijdstip gepland worden.

  Het bestuur bedankt de vele vrijwilligers die zich ook in deze periode met grote inzet zichtbaar en op de achtergrond blijven inzetten voor onze club.

  Ook een speciaal woord van dank aan onze sponsoren die, in deze ook voor hun moeilijke tijd, RKSV Nuenen blijven steunen. Wij roepen iedereen op om zoveel mogelijk lokaal te kopen om daarmee onze sponsoren te steunen.

  Het zal duidelijk zijn dat het wegvallen van de inkomsten uit onze kantine een hele forse impact heeft op onze financiële positie. Wij proberen als bestuur maximaal gebruik te maken van landelijke steunmaatregelen en zijn onder meer met de gemeente in gesprek over mogelijke ondersteuning om zodoende de continuïteit van onze vereniging te waarborgen. Helaas ontkomen we daarbij niet aan moeilijke bezuinigingsmaatregelen.

  Ondanks alle problemen kijken we ook positief vooruit naar het volgend seizoen. Wij zijn blij om te kunnen melden dat John Heijster de functie van Hoofd Opleidingen zal gaan invullen en dat Maurice Verberne volgend seizoen Jan Poortvliet zal opvolgen als nieuwe hoofdtrainer. John Heijster zal zich vooral richten op de selectie-elftallen bij de jeugd alsmede N1, O23, V1 en V2 waarbij nadrukkelijk de verbinding wordt gelegd met de recreatieve elftallen zodat de hele verenging gebruik kan maken van de kennis en kunde van de Technische Commissie. Maurice Verberne zal verder vorm geven aan de nieuwe koers die RKSV Nuenen wil varen met veel aandacht voor jeugdopleiding en doorontwikkeling van jonge eigen talenten, waarbij ook het nieuwe Onder-23 team een belangrijke rol zal spelen. Wij bedanken Jan Poortvliet en Frank Verkuijlen voor hun inzet voor onze club in de afgelopen jaren.

  Hoe en wanneer de competities weer hervat zullen worden en wanneer ook de senioren weer normaal kunnen trainen is nog onduidelijk. Wij blijven alle ontwikkelingen vanzelfsprekend nauwkeurig volgen en zullen hierover zo snel als dat kan communiceren

  We doen een beroep op iedereen om RKSV Nuenen te blijven steunen. Volgend jaar bestaat onze vereniging 100 jaar en hopelijk kunnen wij dan samen een mooi jubileumjaar vieren.

  Wij wensen iedereen een gezond, voorspoedig en sportief 2021.

   

  Het bestuur van RKSV Nuenen