• Beste leden en ouders, 

  Hiermee ontvangen jullie de volgende update: 

  AZC:

  De gemeenteraad van Nuenen heeft op 21 maart 2024 besloten dat er een AZC zal worden gevestigd aan de Pastoorsmast, dichtbij ons sportpark.  Medio volgend jaar is het AZC een feit  en worden er voor een periode van minimaal 5 jaar 159 asielzoekers gehuisvest.

  Het bestuur van RKSV is het afgelopen jaar actief in overleg met de gemeente geweest om de belangen van de club en onze leden goed te kunnen borgen. Daarbij hebben we vanaf het begin ons op het standpunt gesteld niet voor maar ook niet tegen de komst van een AZC te zijn. Wel zijn er zorgen waarover we met de gemeente afspraken willen maken. We zeggen hiermee niet dat onze zorgen bewaarheid worden maar we willen wel goed voorbereid zijn en onmiddellijk kunnen acteren indien dat nodig is. Anders gezegd: Er zijn geen problemen totdat er wel problemen zijn. 

  We nemen onze bestuursverantwoordelijkheid richting de leden/ouders zeer serieus. De te maken afspraken zullen in een specifieke samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Nuenen en RKSV Nuenen worden vastgelegd. Deze afspraken gaan o.a. over veiligheid, verkeer en over het beheer & de samenwerking tussen RKSV Nuenen en de gemeente. We verwachten dat we eind 2024 de overeenkomst zullen gaan sluiten.

   Meer specifiek:

   -1- Infrastructurele aanpassingen

  Deze hebben te maken met de herinrichting van de infrastructuur van de omgeving van het AZC, het parkeerterrein en de toegang tot ons sportpark. Deze werkzaamheden zijn bedoeld om de verkeersstromen beter en veiliger te kunnen regelen.

  -2- Veiligheid

  Wij vinden het van groot belang dat onze leden veilig naar het sportpark kunnen komen. Om die reden hebben we voorstellen gedaan voor een betere beveiliging van de toegang tot het terrein. 

   -3- Leefbaarheidspotje

  Er zijn afspraken gemaakt voor de inzet van een zogenaamd Leefbaarheidspotje. Dit is een potje met een budget dat in noodsituaties direct kan worden ingezet.

   -4- Communicatie

  We hebben benadrukt dat het belangrijk is om binnen de club maar ook daarbuiten professioneel te communiceren over de ontwikkelingen van het AZC. De gemeente heeft toegezegd daarvoor ondersteuning aan te bieden.

   -5- Participatie

  We hebben aangeboden om de jeugdbewoners van het AZC te laten sporten op ons terrein. De gemeente is daar enthousiast over maar het initiatief daarvoor ligt bij het COA. Daarvoor zal in een later stadium verder over worden gesproken.

   -6- Beheer

  Er wordt  een structureel overleg opgestart met de gemeente en andere partijen. Dit overleg dient ervoor de zaken goed met elkaar te organiseren maar ook in het geval van problemen direct te kunnen acteren. Het AZC management is daarbij een belangrijke partij.

   -7- Algemene zaken

  We hopen en verwachten het niet maar we hebben initiële afspraken gemaakt voor het geval dat de vereniging op enigerlei wijze (financiële) schade ondervindt van de komst van het AZC.

   

  Veiligheidscoördinator RKSV Nuenen

  We zijn verheugd bekend te kunnen maken dat Frits Driessen vanaf heden de functie van veiligheidscoördinator zal vervullen binnen RKSV Nuenen. 

  Frits is oud-voorzitter van RKGSV in Gerwen en tevens oud-scheidsrechter, en is in zijn werkzame leven politieagent en senior beleidsmedewerker veiligheid en handhaving geweest binnen de gemeente Nuenen en Son & Breugel. Vanuit die hoedanigheid heeft hij ervaring met opvanglocaties.  Tevens is hij veiligheidscoördinator bij Helmond Sport geweest.

   Frits gaat het bestuur ondersteunen op 3 (hoofd)onderwerpen: 

  -          (Veiligheids)coördinatie rondom het AZC

  -          Aanpak wildvoetbal/hangjeugd

  -          Veiligheidscoördinatie rondom wedstrijden zoals vereist door KNVB

  De enorme kennis en ervaring van Frits komt de vereniging zeer van pas. Frits, bedankt alvast voor je positieve bijdrage en we wensen je heel veel succes in deze nieuwe rol!

  Tot slot

  We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie terecht bij Joost Heijnen.

   

  Met sportieve groet,

   

  Joost Heijnen

  Namens het bestuur