• Update van het Bestuur

  Beste leden en ouders,

  Dit is de 3e update van het bestuur.

  Het bestuur informeert de leden tweemaandelijks over de gang van zaken binnen de vereniging.   

  We zijn een grote vereniging en we vinden het heel belangrijk dat iedereen op de hoogte is.

  Heb je vragen, opmerkingen of wil je meehelpen om onze mooie vereniging zo goed mogelijk te laten draaien, laat het ons weten!

  Seizoenstart

  Om met een cliché te beginnen: De bal rolt weer…! Het nieuwe seizoen is al in volle gang. Er wordt hard getraind en de diverse (beker)competities zijn inmiddels van start gegaan. Hopperdepop!!

  Een seizoenstart gaat echter niet vanzelf…

  Tijdens de zomerstop is heel hard gewerkt om goed van start te kunnen gaan. Er is veel onderhoud verricht aan de velden en de accommodatie, vanuit de diverse voetbalcommissies zijn alle teams ingedeeld, vanuit het wedstrijdbureau is de trainings- en wedstrijdorganisatie voorbereid inclusief beheer/sportparkdienst en de clubscheidsrechters, en ook de kantine is in volle gereedheid gebracht. De volgende zaken, ingegeven door de zgn. ‘roadmap’ die wordt gehanteerd mbt het realiseren van verbeteringen binnen de club, verdienen nog een eervolle vermelding:

  -          Een enorme hersteloperatie heeft plaatsgevonden op kleding, ballen en trainingsmaterialen. Alle teams hebben een eigen trolley met ballen en hoedjes ontvangen, waarvoor de teams zelf verantwoordelijk zijn. De wedstrijdkleding is aangevuld of vervangen en alle teams hebben deze in eigen beheer gekregen. De trainingshesjes zijn vervangen.

  -          Het kantinemeubilair is volledig vernieuwd en de kantine is daarmee weer fris en fruitig. Op korte termijn worden nog plantenbakken geplaatst voor de benodigde groene ‘touch’.

  -          Het sportpark is rookvrij gemaakt. Af en toe moet nog handhaving plaatsvinden maar in het algemeen houdt iedereen zich aan ‘rookvrij’. Hulde!

  -          Om sluiting van de doucheruimtes als gevolg van legionella voortaan te voorkomen, zijn in opdracht van de gemeente alle douchekoppen vervangen door douchepanelen met automatische spoeling. Indien het legionella probleem hiermee niet opgelost is, zal naar aanpassingen in de overige installatie gekeken worden.  We blijven hierover in contact/overleg met de gemeente om het legionella probleem ‘once and for all’ te tackelen.

  Wij willen iedereen die aan het bovenstaande een bijdrage heeft geleverd ontzettend bedanken: De club heeft voortgang geboekt en dat was niet mogelijk geweest zonder enorm veel tijd en inzet van eenieder. Top!

  Knelpunten

  Een en ander betekent niet dat een seizoenstart meteen vloeiend verloopt. De ervaring leert dat de club altijd een paar weken nodig heeft om de voetbaloperatie soepel te laten draaien. Wij vragen daarom iedereen om een beetje geduld te hebben met elkaar en eventuele knelpunten vooral samen op te lossen, zonder meteen in de stress te schieten.

  Iedereen doet zijn/haar uiterste best dus heb begrip voor elkaar. Er is wederkerigheid nodig binnen de club: Alle (senioren)teams binnen de vereniging hebben bijvoorbeeld een fluit- en sportparkdienstverplichting: Indien de teams zich daar niet aan mochten houden, dan worden andere teams benadeeld, met alle irritaties en frustraties van dien.

  Het clubscheidsrechtercorps is door omstandigheden dun bezet, en de KNVB vaardigt steeds minder bondsscheidsrechters af. Onze scheidsrechter coördinator Peter Vroomen is een absolute topper die elke week alle gaten probeert dicht te fietsen, dus zonder Peter waren en zijn we helemaal nergens. Peter (en clubscheidsrechters): Bedankt!! En beterschap Peter!!

  Ook vermeldenswaardig is beheer/sportparkdienst: Het beheer tijdens trainingsavonden wordt uitgevoerd door Caroline, Nico en Eduard en dat doen zij helemaal super. Maar mochten zij een keer niet kunnen, dan heeft de vereniging wel meteen een groot probleem… Bedankt voor jullie inzet en al jullie uren!

  Een acuut knelpunt is de sportparkdienst op zaterdag: Sportparkdienst is nodig om uitspelende teams en scheidsrechters te verwelkomen/verwijzen, kleedkamersleutels uit te reiken/in te nemen en wedstrijduitslagen te verwerken. Extra bezetting is dringend gewenst want ook hiervoor geldt: Zonder sportparkdienst kan er niet worden gevoetbald. We denken er daarom over na om de sportparkdienst weer te gaan beleggen bij de teams/ouders zelf. Iedereen moet zijn/haar steentje bijdragen, en nog belangrijker, ervaren dat het leuk is om dat steentje bij te dragen!

  De vereniging heeft namelijk iedereen nodig.

  AZC

  Zoals jullie wellicht gelezen of gehoord hebben, heeft het gemeentebestuur het grasveld aan De Pastoorsmast in beginsel aangewezen als AZC locatie (in de directe nabijheid van ons sportpark). De vereniging volgt de ontwikkelingen nauwlettend en kritisch, en is aangesloten bij een door de gemeente geïnitieerde klankbordgroep. We houden de leden op de hoogte.

  Roadmap

  Het bestuur hanteert in zijn functioneren een zogenaamde ‘roadmap’: Dit betreft een lijst van te realiseren verbeteringen en knelpunten die opgelost moeten worden. Zoals eerder vermeld in deze update heeft de vereniging inmiddels een aantal zaken gerealiseerd. In een volgende bestuursupdate zal een geactualiseerde roadmap worden gepresenteerd en toegelicht. Heb je suggesties, laat het ons weten!   

  Tenslotte

  Alle bestaande en nieuwe vrijwilligers ontvangen binnenkort een oproep om zijn/haar Verklaring Omtrent Gedrag (opnieuw) aan te vragen. Deze exercitie is essentieel om een veilig sportklimaat te waarborgen.

  De vereniging is al haar vrijwilligers zeer dankbaar. Zoals jullie wellicht via de diverse posters in het clubgebouw al gezien hebben, zal op 29 september as de vrijwilligersavond ‘nieuwe stijl’ plaatsvinden! De uitnodigingen zijn al verstuurd.

  Wij willen iedereen een fantastisch voetbalseizoen toewensen!

  Bedankt voor jullie aandacht en tot over 2 maanden.

  Peter van Hout, Jo Laeven, Danielle van Stratum, Joost Heijnen