• Update van het Bestuur

  Beste leden en ouders,

  Dit is de 4e update van het bestuur.

  Het bestuur informeert de leden tweemaandelijks over de gang van zaken binnen de vereniging.
  We zijn een grote vereniging en we vinden het heel belangrijk dat iedereen op de hoogte is.

  Heb je vragen, opmerkingen of wil je meehelpen om onze mooie vereniging zo goed mogelijk te laten draaien, laat het ons weten!

  Voetballen

  Het duurt altijd even voordat de voetbalmachine weer soepel draait, maar als ie draait dan draait ie! Met inmiddels rond de 1000 spelende leden is het gezellig en druk op Sportpark Oude Landen. Mooi om te zien dat iedereen lekker aan het voetballen is!

  Aandachtspunt: Er vinden momenteel te veel incidenten plaats op en rondom de velden. Opstootjes, gestaakte wedstrijden, gele en rode kaarten, ruziënde ouders… De tuchtzaken zijn legio. Natuurlijk ligt de oorzaak niet altijd bij de RKSV Nuenen teams. Maar we zijn een nette club en dat willen we graag zo houden. We zullen daar waar nodig met de betrokken teams in gesprek gaan en bijsturen. Het moet wel leuk blijven!

  Roadmap

  De roadmap is onze jaaragenda en bevat de volgende thema’s:

  -          Veilig sportklimaat
  -          Voetbalrandvoorwaarden
  -          Financieel In Control
  -          Accommodatie
  -          Vrijwilligersbeleid
  -          Communicatie
  -          AZC

  In een volgende bestuursupdate willen we een volledig geactualiseerde roadmap presenteren. Voor nu geven we graag een opsomming van de huidige stand van zaken:

  -          Het seizoen 2022-2023 is met een financiële plus afgesloten, en dat is een fantastisch resultaat. De kascommissie gaat het
             bestuur helpen om financieel nog beter in control te zijn, super!

  -          De VOG operatie is in full swing! Inmiddels heeft 90% van onze vrijwilligers een nieuwe VOG ontvangen dan wel aangevraagd:
             Top!

  -          De sponsorstichting heeft een nieuw bestuur dat m.i.v. 1 januari 2024 met veel enthousiasme aan de slag zal gaan.
             Veel dank is verschuldigd aan de huidige bestuursleden Antonie Fransen, Buby Pototsky en Dom Vredenbregt voor hun
             jarenlange inzet voor de vereniging. We komen hier in een volgende update zeker nog op terug!

  -          De verlichting in het bovengebouw is vervangen door LED verlichting. Viva duurzaamheid!

  -          Legionella: na de volledige vervanging van de douchepanelen tijdens de zomerstop is enkele weken geleden helaas toch
             weer legionella aangetroffen (in zeer lage concentraties). Recentelijk heeft de gemeente in overleg met de vereniging
             besloten om in de winterstop de waterinstallatie volledig te gaan vervangen. Een definitieve oplossing is dus in zicht.
             Dank je wel Ruud Prast voor het harde werk in deze!

  -          RKSV Nuenen heeft inmiddels een geheel nieuwe Technische Commissie bestaande uit clubmensen met een rijk RKSV
             voetbalverleden, gaaf!

  -          De vrijwilligers BBQ in september was een groot succes. We willen in het nieuwe (voor)jaar nog een activiteit organiseren.
             Nadere info volgt!

  -          Voetbalrandvoorwaarden (sportparkdienst, verenigingsscheidsrechters, kleding): deze items worden momenteel actief
             opgepakt. Vooral het herijken van ons kledingmodel is een item dat veel denkwerk en voorbereiding vereist.

  -          Vrijwilligersbeleid: we zijn op dit moment druk bezig om een groep vrijwilligerscoördinatoren te formeren.
             Deze coördinatoren gaan enthousiast aan de slag met de actieve werving en het behoud van onze gewaardeerde vrijwilligers.
             Wij merken dat er binnen de vereniging steeds meer mensen zijn die zich willen inzetten voor de vereniging. Echt heel top!

  -          Veilig sportklimaat: De oproep voor een EHBO cursus is zeer succesvol gebleken: Er zijn bijna 30 aanmeldingen
              binnengekomen, binnenkort meer hierover..!

  -          Veilig sportklimaat: Mede gelet op de vele incidenten van de laatste tijd, zullen binnenkort diverse gedragscodes worden
              geïntroduceerd t.b.v. spelers, trainers en ouders/vrijwilligers. Wij willen echt geen uitgebreid ‘wetboek’ opleggen, maar het
              moet wel voor iedereen duidelijk zijn wat de spelregels zijn (net zoals voetbal zelf spelregels heeft).

  -          Duurzaamheid: We willen een projectgroep oprichten die nadenkt over de verdere verduurzaming van onze accommodatie.
             Een oproep hiertoe volgt binnenkort! Voor de volledigheid: we zijn al met de gemeente in overleg om de lichtmasten te
             vervangen door LED verlichting. Shine a light!

  -          AZC: Als vereniging zijn wij neutraal in deze. We zijn aangesloten bij een klankbordgroep geïnitieerd door de gemeente en zijn
             daarnaast in actief overleg met de gemeente om het verenigingsbelang te borgen. Verdere politieke besluitvorming omtrent
             het AZC laat vooralsnog op zich wachten. We zullen de leden actief op de hoogte houden.

  -          Wachtlijst: gelet op het stijgende ledenaantal is het noodzakelijk om de ledeninstroom te reguleren.
             Daarom zal op korte termijn een wachtlijst worden geïntroduceerd. Separate communicatie volgt binnenkort.     

  Onze club is volop in beweging, bedankt iedereen voor de vele tijd, moeite en inzet!

  Wij wensen iedereen richting de winterstop nog veel voetbalplezier toe.
  Hierbij geldt vooral: Doe es lief en kusje erop!

  Bedankt voor jullie aandacht en tot over 2 maanden.

  Peter van Hout, Jo Laeven, Danielle van Stratum, Joost Heijnen