• Beste leden, ouders/verzorgers, supporters en iedereen die RKSV Nuenen een warm hart toedraagt.

  Langzamerhand begint ook bij onze vereniging het nieuwe normaal op gang te komen. Het  sportpark is weer open voor trainingen voor jeugd en senioren. Dankzij de inzet van vrijwilligers, trainers en begeleiders lopen deze trainingen netjes binnen de richtlijnen van het Corona-protocol.

  Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;  hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; douche thuis en niet op de sportlocatie;  vermijd het aanraken van je gezicht; schud geen handen; kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis. De kantine en de kleedkamers blijven voorlopig nog dicht en ouders mogen niet langs de lijn staan.

  Wij betreuren het dat sportkantines van buitensportaccommodaties nog niet open mogen. Positief is wel dat het Outbreak Management Team (OMT) zich buigt over een mogelijke eerdere openstelling van binnensportaccommodaties, waarvan opening nu nog voorzien is per 1 september. Een mogelijke openstelling per 1 juli biedt perspectief, maar de logica waarom de sport een maand zou moeten wachten ontbreekt.

  Ondertussen heeft een groep enthousiaste vrijwilligers onze kantine een grote opknap- en schoonmaakbeurt gegeven, uiteraard met 1,5 m afstand. Als de kantine weer open mag ziet alles er in iedere geval weer prima uit en zijn we klaar om gasten en bezoekers te ontvangen.

  Er zal de komende tijd nog verder aan aankleding en decoratie gewerkt worden. Ook onze  spreekkamer gaan we onderhanden nemen waardoor deze weer een stuk beter uit komt te zien.

  Wij zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen en plannen voor het nieuwe seizoen. Om dit op basis van een goedgekeurde begroting te kunnen doen hebben wij voor 15 juni een “corona-ALV”  ingepland. Hierbij kunnen gezien het maximum aantal toegestane aanwezigen maar 24 leden fysiek aanwezig zijn. Wel kunnen door middel van het afgeven van een machtiging ook niet-aanwezige leden meestemmen. Het belangrijkste agendapunt zal de begroting voor het seizoen 2020-2021 zijn. Het zal duidelijk zijn dat in deze bijzondere tijd het maken van een sluitende begroting een grote uitdaging is.

  Na 1 september kunnen we, zoals het nu uitziet, weer een reguliere ALV inplannen waarop het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de jaarstukken 2019-2020 voorgelegd worden aan de leden.

  Naast de al eerder gecommuniceerde nieuwe O23 competitie en de nieuwe structuur van de JO19 competitie gaat ook bij de pupillen het nodige veranderen. Vanaf seizoen 2020/’21 introduceert de KNVB het 4-fasen voetbal bij O8 - O12. In plaats van een voorjaars- en najaarsreeks spelen de pupillen voortaan in 4 blokken van in totaal minimaal 24 wedstrijden. De bekercompetitie vervalt hierbij. Daarnaast worden er voor deze leeftijdscategorieën geen standen meer bijgehouden. Ook wedstrijden in de schoolvakanties behoren tot het verleden.

  Verder zijn we bezig met nieuwe teamindelingen voor volgend seizoen. Mocht je om wat voor reden dan ook willen stoppen, laat dit dan zo snel mogelijk weten via het formulier op onze website. Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 juli schriftelijk te worden gemeld.

  Onze nieuwe clubshop is inmiddels online gegaan en ziet er heel professioneel uit. Het is absoluut de moeite waard om via de link op onze website een kijkje te gaan nemen. Onze website zelf wordt steeds verder uitgebouwd waarbij we met behulp van Sportlink ook snel en gemakkelijk kunnen communiceren.

  In de zomer worden de kunstgrasvelden op veld 2 en 4 vervangen en wordt er onderhoud gepleegd op het hoofdveld. Zodra deze werkzaamheden klaar zijn zullen wij proberen het sportpark weer open te stellen voor gebruik. We zijn hierover nog in overleg.

  Het zal duidelijk zijn dat er heel veel mensen bezig zijn om onze mooie vereniging in het nieuwe seizoen weer een prima start te laten maken. Het bestuur bedankt iedereen die zich in deze lastige tijd in blijft zetten voor RKSV Nuenen.   

  Onze gewaardeerde sponsoren maken eveneens moeilijke tijden door. Wij willen iedereen dan ook nogmaals oproepen om hun zoveel mogelijk te steunen daar waar dat kan. Buy local; support your Locals!

  Mocht u als vrijwilliger u steentje bij willen dragen (op voetbalgebied, kantine, onderhoud, etc) dan bent u van harte welkom. Aanmelden kan bij de Vrijwilligerscoördinator Valesca Waleson 06-10510754.

  Wij blijven iedereen op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Het allerbelangrijkste is dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar binnenkort weer allemaal kunnen ontmoeten op ons sportpark.

  Het bestuur van RKSV Nuenen