• Afgelopen zondag, vóór de wedstrijd van het eerste elftal tegen Orion, vond in het Sponsorhome van RKSV Nuenen, de ondertekening plaats van het verlengingsvoorstel  van het Hoofdsponsorschap van Veldsink Advies. Niet alleen werd de bestaande overeenkomst met een aantal jaren verlengd, tevens werden de voorwaarden voor RKSV Nuenen substantieel verbeterd.

    Veldsink Advies toont andermaal midden in de Nuenense samenleving te staan en waarde te hechten onderlinge verbinding en partnership voor de langere termijn.

    Onder het genot van een door ODAVI beschikbaar gestelde bubble, werd het verleden geëvalueerd en de verwachtingen voor de toekomst naar elkaar uitgesproken.

    Ondanks de nederlaag van het eerste elftal, konden we toch terugzien op een uiterst vruchtbare zondag. Veldsink Advies nogmaals bedankt namens alle leden van RKSV Nuenen!

    Bestuur Stichting Vrienden RKSV Nuenen.