• Na de afgelopen dagen een aantal voorbereidingen getroffen te hebben, is de firma Topgrass in opdracht van de gemeente gestart met de werkzaamheden. De kunstgrasmatten zijn van de velden 2 en 4 verwijderd en afgevoerd.

    Verder zijn er  door Topgrass in samenwerking met KIWA metingen op de velden uitgevoerd om in combinatie met de bestaande ondergrond de benodigde hoeveelheid infill in de mat te bepalen om de juiste sporttechnische eigenschappen te krijgen. De drainage onder de velden is doorgespoten en men is begonnen om het hekwerk rondom de velden aan te passen om bij de velden opslagplaatsen voor de totaal 8 verplaatstbare doelen ( 4 per veld) te creëren.

    We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

    Afd. Beheer