• Vind jij het leuk om voor de 9 recreatieve Seniorenteams en de 2 Veteranenteams van RKSV Nuenen een aantal zaken te coördineren? 

  De teams zijn in hoofdzaak zelfsturend maar over de teams heen moet voorafgaande en tijdens het (nieuwe) seizoen een aantal zaken geregeld worden.
  Ook tijdens het seizoen zijn kleine hand- en spandiensten benodigd.
  De coördinator is onderdeel van de Afdeling Voetbal van RKSV Nuenen.
  De rol is niet intensief en kan veelal via mail en telefoon worden vervuld. 
  Het betreft in hoofdzaak de volgende taken/aandachtsgebieden:
  - jaarlijkse inventarisatie/inschrijving van de seniorenteams bij KNVB (beker & competitie)
  - inschrijving/acceptatie/plaatsing van nieuwe spelers/leden
  - contactpunt voor inventarisatie kleding & materialen tbv Senioren 
  - ondersteuning van de leiding van de diverse teams (vragen/verzoeken, incidenten, KNVB contact)
  - toezien op de vrijwilligersplicht van de seniorenteams (fluiten op zaterdag en sportparkdienst op zondag)
  - coordinatie van doorstroom van JO19 spelers/teams naar Senioren
  - linking pin rol naar andere afdelingen binnen de vereniging waar/indien nodig
  - coordinator is onderdeel van het Wedstrijdbureau (centraal orgaan waarin coordinatie/afstemming 
    van alle wedstrijdzaken plaatsvindt): max 4 overleggen per jaar
  - coordinator is onderdeel van het Sleutelfunctionarissenoverleg (orgaan binen de Afdeling Voetbal waarin 
    coördinatie/afstemming van alle voetbalzaken plaatsvindt): max 6 overleggen per jaar