• Beste partners c.q. sponsors,

  Dir keer geen uitgebreide nieuwsbrief over de status van de ( beperkte ) voetbalactiviteiten op ons Sportpark
  Oude Landen. Overigens wil dat niet zeggen dat er achter de schermen niet volop wordt gewerkt aan de herstart van het competitievoetbal voor het komend seizoen.

  Diverse commissies zijn druk bezig met het treffen van voorbereidingen op een nieuw seizoen, in ons jubileumjaar.

  Inmiddels hebben we al een aanzienlijk aantal nieuwe,  jongste jeugdleden kunnen verwelkomen op ons park.
  Prima werk van onze jeugdcommissie!

  Toch willen we juist nu, in deze relatief rustige periode, de binding met jullie blijven behouden, ondanks dat dit
  fysiek best wel eens lastig is in deze tijden.Daarom sturen we jullie dit keer bijgaand een videofilmpje, waaruit blijkt wat RKSV Nuenen betekent voor haar leden, uit diverse geledingen binnen onze vereniging, zowel voor jeugd, als voor senioren, vrijwilligers en trainers. De vereniging neemt voor hen een belangrijke plaats in, zoals jullie horen en is een deel van hun leven. 

  Dat de financiële bijdragen van onze partners/sponsors een belangrijke plaats innemen in het realiseren van onze verenigings-doelstellingen, zal jullie niet vreemd in de oren klinken.

  Een dankwoord namens “ de vereniging “ vinden wij daarom zeer op zijn plaats.

  Veel kijkgenot!

  Samen op weg naar de toekomst en naar “ RKSV Nuenen 100 jaar “ in mei 2022.

  Namens het Bestuur van de Stichting Vrienden RKSV Nuenen.

  Klik op de groene knop om onze digitale boodschap te bekijken.

  Met dank aan Bart Verkuijlen van LAV Fotografie

  Klik hier om het filmpje te bekijken