• Info voor vrijwilligers

  Een veld, ballen en teams. Hele normale zaken die je nodig hebt voor het spelen van een voetbalwedstrijd.

  Ook kleedlokalen hoort in dit rijtje thuis. Maar wie zorgt er voor dat het veld en de ballen in orde zijn, de teams op sterkte en de kleedlokalen open en schoongemaakt worden? Dat zijn de vrijwilligers, een onmisbare schakel binnen elke vereniging, dus ook binnen onze club. We kunnen niet zonder onze vrijwilligers, zij zijn een groot bezit van en voor de vereniging en die moeten we koesteren.

  Als lid van een vereniging heb je een aantal rechten. Maar je hebt ook verplichtingen. Het vrijwilligerschap willen we daar onder scharen. Het is fijn om te kunnen en mogen voetballen bij onze club maar daar vragen we wel iets voor terug: inzet als vrijwilliger.

  Geldt het vrijwilligerschap dan alleen voor leden? Als club vinden we van niet. We zorgen er voor dat het mogelijk is dat kinderen hun sport kunnen beoefenen. In ruil daarvoor vragen we ouders een steentje bij te dragen in deze uitvoering door aan de slag te gaan als vrijwilliger.

  Het bovenstaand schept ook voor ons verplichtingen. Als club moeten we er voor zorgen dat het vrijwilligerschap behapbaar is, het gaat immers over een hobby. Hier willen we maatwerkafspraken over maken waarbij we denken aan vrijwilligerschap op projectbasis, er voor zorgen dat de werkzaamheden behapbaar zijn en flexibel uitgevoerd kunnen worden. Dit houdt wel in dat onze pool van vrijwilligers groter zal moeten worden.

  ‘Het is fijn te kunnen en mogen voetballen bij de RKSV Nuenen’ is een van de pijlers van de missie van onze club. Voetbal is een teamsport en binnen een teamsport is samenwerking veelal een sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen het veld, maar zeker ook daarbuiten. Binnen de RKSV Nuenen leeft het besef dat vrijwilligers een essentiële rol vervullen binnen de vereniging. Veel werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht, zij vormen dan ook de ruggengraat van de vereniging. De ene vrijwilliger besteed meer tijd aan RKSV NUENEN dan een ander, maar dat geeft niet. Elke bijdrage, hoe klein dan ook, is een positieve impuls voor de verdere ontwikkeling van de vereniging.